جزئیات ایران رادیو نامردی برنامه گوینده

جزئیات: ایران رادیو نامردی برنامه گوینده آمریکایی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی پیشنهاد برگزاری رفراندوم جهت بستن تنگه هرمز

«اگر بستن تنگه ها و رفتن به استقبال واکنشهای سخت و پرهزینه، خواست مردم هست، اجازه دهیم صدای این خواسته، در چهارچوب قانون، از صندوق رای شنیده شود. وقت استفاده از

پیشنهاد برگزاری رفراندوم جهت بستن تنگه هرمز

پیشنهاد برگزاری رفراندوم جهت بستن تنگه هرمز

عبارات مهم : صندوق

به گزارش سرپوش، بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید، در صفحه توئیتر خود نوشت:

«اگر بستن تنگه ها و رفتن به استقبال واکنشهای سخت و پرهزینه، خواست مردم هست، اجازه دهیم صدای این خواسته، در چهارچوب قانون، از صندوق رای شنیده شود. وقت استفاده از اصل ٥٩ قانون اساسی، کی فرا میرسد؟»

پیشنهاد برگزاری رفراندوم جهت بستن تنگه هرمز

واژه های کلیدی: صندوق | قانون | برگزاری | استفاده | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

پیشنهاد برگزاری رفراندوم جهت بستن تنگه هرمز

پیشنهاد برگزاری رفراندوم جهت بستن تنگه هرمز

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz